Ježíšova spravedlnost

Čím Ježíš naplnil Zákon a jaké důsledky to má pro mě?

Opět kus Ježíšova programu, teď jako vyhrocení morálky: i když písemná Tóra, knihy Mojžíšovy, ukládá za vraždu smrt, ústní Tóra, diskuze rabínů, stanovila, že je třeba posoudit, zda o vraždu vůbec šlo – řádný soud; Ježíš však směle (s Božskou autoritou) a přece jako rabíni (jejich frází: „Já však vám pravím…“) požadavek vyhrocuje až k tvrzení, že kdo o svém bratru špatně smýšlí – zasluhuje peklo (!); přitom používá argument a contratio – z protikladu: Člověk nedokáže dodržet všechna Boží přikázání – nespasí se vlastní spravedlností danou dodržováním Zákona –  musí hledat „jinou spravedlnost“.

Touto jinou spravedlností je pro Ježíše milosrdenství! To úplně mění náš život i pohled! Bůh nepřikazuje jací máme být, ale prokazuje nám v Kristu milosrdenství. To je cesta, jež zve k následování!

 Ať na nás sestoupí tvé milosrdenství.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.