Povolání rybářů jako povolání všech

Jak se projevuje stereotyp v mém životě a co na to Bůh?

Čteme Matoušovu „jednodušší verzi“ příběhu o povolání prvních učedníků – rybářů, který známe spíše jako krásný text Lukášův (5,1–11). V této verzi je však zajímavá posloupnost… 

Ježíš „náhodou“ přichází ke Galilejskému jezeru, kde se právě rybaří… Nejprve „dva chudáci“, kteří nemají peníze a snaží se uživit alespoň tou nejtěžší (nejméně výnosnou?) formou rybolovu – vrháním sítě. Pozitivní je, že si jsou oporou, že si pomáhají. Do tohoto stereotypu bídy se vlamuje Ježíš s nabídkou „jiné práce“, té s lidmi. Berou a jdou!

Kousek dál trojice lidí, kterým se vedlo o dost lépe – malá rodinná firma. Jsou zajištění, vlastní loďku. Stačí nám lidem stereotyp zajištěného života, anebo takový život ubíjí!? I jim Ježíš nabízí životní změnu… i oni berou.

Další verše (v. 23–25) svědčí, že příležitostí ke změně života se s Ježíšem pojí a pojilo mnoho.

„Dnes tebe volá Pán, abys…“ (píseň Svítá 52)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.