Bůh přichází k člověku

Jaké je tvoje přicházení k Bohu?

První informace o dospělém Ježíšovi je tak jednoduchá, tak prostá. Tu přišel. Bylo jeho rozhodování pro to, aby přišel těžké? Co předcházelo jeho příchodu za Janem Křtitelem? Jaké to bylo rozhodování, mám – nemám, to v textu není zachyceno. Možná právě to nám má připomenout, že setkání s Bohem není založeno na nějakých našich plánech. Důvodem, proč přišel za Janem, byl křest. Pro Jana to byl těžké, připustit, aby Ježíš byl pokřtěn jako ostatní hříšníci. Ježíš mu říká:“ Připusť to nyní.“ Bůh to takhle chce, tak to připusť. Změň své myšlení. A to není snadné. Není snadné, připustit si, že Bůh může mít požadavek, že já se mám změnit, že mám změnit svůj pohled. Dovolme Bohu, aby i při nás konal. Tak jak Ježíš přišel k Janovi, tak pojďme my k němu. Jen v Ježíši Kristu je naše spása.

On, nevinný, obětoval sám sebe za spásu světa.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.