11Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a
myrhu.Cesta ke Spasiteli

Jaká zkouška tě potkala na cestě za Spasitelem a obstál jsi?

Naši tři mudrci přišli pravděpodobně z Persie. Po celém Východu bylo mezi lidmi známo ono proroctví o neobyčejné hvězdě, která na nebi zazáří v okamžiku narození velkého krále, který si podmaní celý svět. Hvězda, kterou mudrci uviděli, neobyčejně zářila a navíc, na rozdíl od ostatních hvězd, které byly stále na jednom místě, se pohybovala. Mudrcové se vydali na cestu, cestou museli nepochybně překonávat nejrůznější překážky. Mohli očekávat, že narozeného krále najdou obklopeného bohatstvím a služebnictvem. Jaká to byla asi zkouška pro mudrce, když ho našli s prostou, chudou matkou? Oni ani na okamžik nezaváhali, padli na kolena, klaněli se mu a obdarovali ho. A co my? Dali jsme se vést Božím prstem, překonali jsme zkoušku, našli Pána Pánů, Krále Králů? A přinesli jsme a obětovali jsme mu cokoli – třeba trochu času, snahu být laskavější, pomoc druhým…?

Bůh v Kristu se sklání k lidstvu a chce se dát všem poznat!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.