21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."Spása člověka

Potřebuji spasení?

Anděl Páně se Josefovi zjevil ve snu, a řekl mu, aby se nebál přijmout Marii za ženu a řekl mu i to, že se jí narodí syn, který byl počat z Ducha svatého a že mu dá jméno Ježíš. Ježíš, Immanuel, Bůh s námi. Hebrejské znění jména Jehóšúa nebo Ješúa je odvozeno od slova jášá, tedy přeloženo spasiti. Bůh zde v Ježíši Kristu přichází ke svému lidu, aby ho skrze svého Syna Ježíše Krista vysvobodil z jeho hříchů, aby ho zachránil, spasil. To je vlastně nové pojetí spasení, protože židovství té doby nespojovalo spasení od hříchů s posláním Spasitele. Cílem spásy je, aby hříchy, kterým se člověk ve své slabosti nevyhne, byly odčiněny, a aby tak člověk nebyl odloučen od Boha, ale aby mohl být skrze Boží milost uveden do jeho království.

Ve svém životě člověk často podlehne pokušením a hřeší. Žádný nejsme bez hříchu. Pro každého z nás přišel Ježíš na svět, abychom měli naději na spásu.

Bože, kéž ve jméno Krista doufáme, a v něm svoji spásu čekáme!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.