Rodokmen Ježíše Krista

Víme, kde jsou kořeny našeho života?

Vnímáme-li tento text jako rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova je nám podáván vzestupně od Abrahama po Ježíše samotného. Je rozdělen do tří oddílů, každý obsahuje 14 jmen předků. Jsou zde zachycena i 4 jména žen pochybné pověsti nebo cizího původu, které se mimořádnou cestou Božího řízení dostaly do řady Ježíšových předků a jejich vepsáním byl vlastně připraven vstup pro Marii do Ježíšova rodokmenu. Ježíš je zde ukázán jako potomek Abrahama a Davida, kterým se dostalo Božích zaslíbení, a ta jsou v Ježíši Kristu naplněna, je Mesiáš.

Nahlížíme-li na tento text ale jako na odpověď na otázku vzniku a dění spásy v Ježíši Kristu, pak stavíme jména staré smlouvy dění spásy v Ježíši Kristu do souvislosti se starozákonním děním spásy. Abraham je kořenem Izraele, je prvním z rodu, kterého Bůh povolal, je prvním nositelem Božích zaslíbení, otec všech věřících a v Ježíši Kristu, synu Davidovu dění spásy starozákonního lidu dochází svého naplnění.

Pane, nedej nám zapomenout, kde jsou kořeny našeho života!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.