20Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře,modlete se v Duchu svatém,Víra a modlitba

Jak upevňujeme svoji víru, modlíme se za ni?

Věřící občas ztrácejí svoji víru či jejich víra slábne, a to se projevuje i na jejich životě. Proto Juda věřící upozorňuje, že je potřeba svoji víru hájit, upevňovat ji skrze modlitbu, být v úzkém kontaktu s Ježíšem Kristem skrze Ducha svatého. Budovat svůj život, upevňovat víru, šířit ji a odolávat falešnému učení je možné několika způsoby. Prvním způsobem je růst ve víře skrze studium Božího slova, poznání pravdy, kterou nám Bůh chce zjevit skrze Své Slovo a Ducha svatého. Druhý způsob je modlitba v Duchu svatém, kdy nás Duch svatý vede, inspiruje, posiluje a pomáhá nám v modlitebním boji. Třetí způsob je zůstávat v Boží blízkosti, v Boží lásce, která nás naplňuje. Zůstávat v Boží lásce znamená věrnost Bohu, Ježíši Kristu a Božímu Slovu za všech okolností. A poslední způsob, kterým upevňujeme svoji víru, je očekávání návratu našeho Pána a Spasitele i věčné slávy, která bude Jeho příchod provázet. Je proto důležité, aby náš život byl naplněn modlitbou vedenou Duchem svatým, neboť tím poroste naše víra a náš život bude posvěcen Boží přítomností.

Prosíme Tě Duchu svatý, veď naši modlitbu. Ať je libou vůní Bohu, ať upevňuje naši víru a mění náš život k obrazu našeho Pána, Ježíše Krista.“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.