Moc, která přináší svobodu

Milujeme opravdovou svobodu?

Skutečný, živý vztah s Bohem nezáleží na vnějších skutečnostech. Není podstatné, jaký je náš původ nebo „rodinné“ duchovní dědictví. Pravý vztah s Kristem spočívá v tom, že se poslušně držíme jeho slova, žijeme podle něj. Díky tomu pak poznáváme pravdu, která při nás projeví svou osvobozující moc. Židé na Ježíše reagují zdůrazněním, že již svobodu mají coby Abrahamovi potomci. Ježíš ale mluví o jiné svobodě. O svobodě, kterou může dát jen On, Boží Syn, když vysvobodí od otroctví hříchu. Židé, k nimž mluví, jsou sice potomci Abrahamovi, ale otročí hříchu.

Potvrzuje to právě i skutečnost, že nepřijímají Ježíšovo slovo, že nepřijímají jeho a usilují o jeho odstranění. Tak ukazují, že Bůh ve skutečnosti není jejich Otcem. Protože jinak by přijali toho, koho On poslal, a milovali by ho. Svým jednáním dokazují, že ve skutečnosti jednají podle vzoru toho Zlého.

My se ale Božího slova držme, poslušně je přijímejme a chtějme je s Boží pomocí žít. A ono nás povede do stále větší svobody, která patří Božím dětem.

Pane, dej, ať Tě milujeme, ať zůstáváme v Tvém slovu a jsme svobodní!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.