12Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."Ježíš je světlo světa

Jsem dítě světla? Je Ježíš mým světlem?  

Jako křesťané se často modlíme a také zpíváme o tom, že Ježíš je světlo světa. To je veliká pravda. Podívejme se na kontext a situaci, kdy to Pán Ježíš o sobě prohlásil. Farizeové se na něj za toto prohlášení oprávněně zlobili. Oni totiž nevěřili, že je Bohem vyslaný Mesiáš. Chápu jejich námitky, že je to vrchol drzosti, takto o sobě prohlašovat tak silná slova. Kdyby dnes někdo z pastorů nebo evangelistů o sobě začal prohlašovat podobná tvrzení, určitě bychom jej poslali někam. A právem.

My dnes ale víme, že Ježíš, jako Boží Syn, jako Bůh, který byl u stvoření, jako Bůh, který je s Bohem Otcem a Duchem svatým jedno, měl právo o sobě prohlásit, že je Světlo světa. Pouze On je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci, pouze skrze Něj. Celé křesťanství totiž stojí na tom, že Ježíš Kristus je na stejné úrovni jako Bůh Otec, že pouze On je cesta ke spasení. On je ten jediný beránek, který snímá hříchy světa. Pouze Ježíš Kristus zvítězil nad hříchem a přemohl smrt. Pokud tomu nevěříš, křesťanství ztrácí pro tebe význam. (Čti také: Jan 17.k)

Spolu s Petrem můžeme vyznat: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží!" (Jan 6:68-69)

Ano, jedině Ježíš je světlo světa, což znamená, že je světlem i pro můj život. S ním nemohu zabloudit. Nemám důvod hledat něco jiného.

Pane, nechci nic jiného hledat kromě Tebe. Ty máš slova věčného života a já jsem uvěřil a poznal, že ty jsi ten svatý Boží! Ty jsi světlo světa, a proto nemusím žít v temnotě. Jsi mým světlem a chci Tě každodenně následovat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.