Milost je víc než spravedlnost

Je milost, kterou jsme od Pána dostali skrze víru důvodem k našemu posvěcení?

Bible nám zde krásným příběhem ukazuje, že u Boha je milost více než spravedlnost ze zákona. Všichni máme v sobě zakódovaný smysl pro spravedlnost. Jsme v tom od dětství vychováváni – uděláš dobrý skutek, dostaneš odměnu. Uděláš něco špatně, přichází trest. Jak často jsme horliví k vynesení rozsudku, prosazování zákona. Žel je to většinou tehdy, když se jedná o někoho jiného, o toho druhého. Jakmile jsme přistižení my, hledáme výmluvy a snažíme se nějak ospravedlnit. Jen si přiznejme, jak je to třeba u tebe s dodržováním dopravních předpisů? Zákon je zákon. Jak bychom se zachovali my, kdyby někdo do církve přivedl prostitutku nebo drogového dealera? Pán Ježíš se ale nedal vyprovokovat připravenou léčkou a zřetelně ukázal, že u Boha je milost daleko více než trest, více než prozařování zákona. V tom nalézám naději i pro sebe. Toto je pro mne evangelium, ta dobrá zpráva, jak píše apoštol Pavel ke Galatským: "Víme přece, že dodržováním zákona nikdo z nás před Bohem neuspěje. Jsme totiž spasení skrze víru v Ježíše".

Pane, děkuji ti, že jsi mi dal milost skrze víru a že jsi ty sám přijal trest za mé hříchy. Ty jsi mým Spasitelem, Tebe uctívám, Tebe chválím, Tebe chci následovat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.