38Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."Zaslíbení Ducha svatého pro ty, kteří žízní

Je Duch svatý pro tebe na každý den zdrojem živé vody?

Tyto dva verše z Janova evangelia 7,37-38 se staly v mém životě zásadním slovem pro změnu a nový život. Pochopení evangelia, tj. Božího záměru pro mne, že Bůh je milujícím Otcem, že Ježíš mě tolik miluje, že obětoval vlastní život, abych mohl dosáhnout ospravedlnění před Bohem a že Duch svatý je ten, který jde se mnou den co den skrze všechny oblasti mého života, je to, co opravdu změnilo můj život. Už nemusím žít ve výčitkách, ale v odpuštění. Už nemusím žít ve strachu, protože Bůh je skrze Ducha svatého reálnou součástí mého života. Už vím, že v Kristu najdu řešení a odpověď na vše, co potřebuji. Duch svatý je tím proudem vody života, který ve mně, a skrze mne působí.  Podmínkou je ale žízeň. Být chudý duchem znamená uvědomovat si, že potřebuji Boha. Bez Něj jsem ničím. Ti, kdo jsou vedení Duchem svatým, jsou Božími dětmi. Když jsem žíznivý a přijdu k Ježíši, On mi dá napít, a pak chození ve víře je chození v moci Ducha svatého. Ježíš zemřel proto, abych i já mohl žít naplněný život v režií Ducha svatého. Jedinou podmínkou je opravdová, upřímná žízeň a víra.

Pane Ježíši, žízním po Tobě. Dej mi svého Ducha. Chci být tvým dítětem vedeným Duchem svatým. Duchu svatý, buď mým učitelem, průvodcem a utěšitelem. Zjevuj mi pravdu Božího Slova, buď zdrojem živé vody i pro mne.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.