27Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť."Pokrm pro život věčný

O jaký pokrm usilujeme?

Často se člověk v životě „žene“ za věcmi, které sice považuje za důležité, věcmi, které mají naplnit jeho život, ale v konečném výsledku se nesplní to, o co usiloval. Nenasytí, neuspokojí, nepřinesou pokoj do lidských životů. Proč? Protože jsou pomíjející, přicházejí a odcházejí a v lidském životě z nich nic nezůstane. A člověk znovu a znovu hledá, aby na čas uspokojil svůj život, nasytil se, ale nasycen nebude ani dnes, ani zítra... Pán Ježíš ale nabízí jiný pokrm. Pokrm, který do lidských životů přináší nasycení, pokrm, který zůstává navěky. Kdo přijme tento pokrm, již nebude nikdy hladovět, ale žít bude navěky. Bůh posvětil Svého Syna a poslal Ho, aby nasytil hladové a ukázal jim cestu k věčnému životu v Boží přítomnosti. Proto by měl člověk usilovat ne o pomíjející pokrm, který nabízí svět kolem něj, ale o nepomíjející pokrm, který mu nabízí náš Pán a Spasitel, Boží Syn, Ježíš Kristus.

Pane, nasyť nás, ať nehladovíme navěky, nasyť nás pokrmem, který jen ty nám můžeš dát, pokrmem nepomíjejícím, přinášejícím věčný život v Tvé blízkosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.