19Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. 20On jim však řekl: "Já to jsem, nebojte se!"Já jsem to, nebojte se

Máme důvod se bát, když jsme pod Boží ochranou?

V tomto světě, ale i v našem životě nastávají situace a jsou věci, které v nás vyvolávají pocit úzkosti, či nám nahánějí strach. To, co ale po nás chce Ježíš, není strach, ale abychom vzhlíželi k Němu a nebáli se. Jeho slova povzbuzení, plná lásky, porozumění, založená na neomezené moci svěřené Mu Bohem, ukazují na ochranu, kterou poskytuje všem, kteří mu důvěřují a náležejí. Učedníci se báli, protože Ho nepoznali a neuvědomili si Ježíšovu moc, pozapomněli na divy a zázraky, které konal a strach z postavy jdoucí po moři zatemnil jejich mysl. Ježíš je ale neodsuzuje, jen je ujišťuje, že je to On. Dodává jim odvahu, stejně tak, jak ji skrze tento příběh chce dodávat i nám. Je-li Ježíš s námi, pak není důvod se bát, ale bez obav můžeme jít tak, jak On nás vede. Nepotřebujeme už žádná další potvrzení, a strach nemá místo v našem životě. Učedníci jsou ubezpečení o Ježíšově přítomnosti, jejich strach je pryč, protože Ježíš byl s nimi stejně, jako je i s námi.

Pane Ježíši, děkujeme ti za ochranu, kterou nám poskytuješ a posilni naši víru, abychom odolali strachu, který bude přicházet do našich životů.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.