11Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.Nasycení hladových

Můžeme i my dnes konat divy a zázraky, nasytit hladové?

Lidé následovali Ježíše, naslouchali Mu, viděli i zázraky uzdravení, vyhánění démonů, ale ne vždy chápali, co se děje. Obzvláště, když se to týkalo duchovní oblasti. Dokonce i učedníci občas pochybovali, jejich víra v Ježíše nebyla vždy stálá. A Ježíš to věděl, proto, když se sešli lidé, aby mu naslouchali, klade učedníkům otázku ohledně nasycení přítomných. Jak nasytit tolik lidí, když jídlo není kde vzít? A učedníci, jako by pozapomněli, kým Pán Ježíš je. Proto Ježíš po modlitbě bere ryby i chleby, dělí je a lidé jsou nasyceni. Boží zázrak se udál přímo před zraky hladových. Lidé uviděli a mnozí uvěřili v Ježíše Krista, v Jeho moc činit zázraky, nasytit hladové. I v dnešní době mnoho lidí hladoví a nejen fyzicky, ale především v duchovní oblasti. Potřebují nasytit, aby uviděli a uvěřili. Pán Ježíš je dobrý pastýř, který se o své stádo stará, aby nehladovělo a nežíznilo. A Duch svatý Boží lid posvěcuje a zmocňuje konat divy a zázraky, které potvrzují, že i dnes je možné „nasytit hladové“.

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se o nás staráš, sytíš nás, nenecháváš nás hladovět. Ať i my jsme těmi, kteří díky Tvé pomoci nenechávají hladovět lidi kolem nás.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.