Cílená provokace

Na čem víc záleží: na záchraně člověka nebo na záchraně starých pořádků a tradic?

V textu je nejčastěji zmíněno slovo lože a sobota. Obojí je tam 4x, a evidentně jsou ta slova v konfliktu. Zde bude jádro příběhu. V sobotu se nesmělo nic nosit, nic nového tvořit. Nejen že Ježíš uzdravil toho člověka – tedy použil svou tvořitelskou moc, ale ještě ho nabádal, aby nosil své lože. Vědomě tím vyvolal skandál. Proč? Stejně jako anděl Páně čas od času vířil vody rybníka, Ježíš vířil kalné a zatuchlé vody vyčpělých hodnot. K čemu je zarputilá ochrana dne odpočinku, když brání setkání se Stvořitelem. I my jsme v našich shromážděních občas zaskočeni a nemáme rádi, když tam někdo projevuje svou víru nějak nepatřičně. Máme rádi svůj klid. Ale ty naše zajeté koleje mohou bránit novým lidem poznávat Boha. Pojďme to trochu rozvířit. Máme být druhým lidem pramenem vyvěrajícím k věčnému životu, ne stojaté vody.

Pane Ježíši, ukonči mé dilema mezi předpisy a svobodou Ducha. Otevři mé srdce. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.