43Přišel jsem ve jménu svého Otce, ale nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete. 44Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte!Oslavujete sebe navzájem

Komu věříme? Bohu, Ježíši Kristu nebo sobě?

Pohnutkami těch, kdo mají pravou víru a skrze ni věří ke spasení, není touha po chvále, úctě, uznání nebo oslavě od jiných lidí. Tito věřící si před sebe kladou cíl, stejně jako tomu bylo u Ježíše Krista, líbit se Bohu. Ti, kteří si naopak navyknou přijímat slávu a vyvyšování, oslavování od jiných, dělají sami ze sebe modly a stavějí se mimo Boží království. Všichni, kteří věří sami sobě, věří více lidské slávě než slávě Boží a nejsou schopni rozpoznat skutečnou Boží pravdu zjevenou skrze evangelium Ježíše Krista. Starat se tedy o lidskou slávu místo o slávu Boží znamená nevěřit Kristu a tím i přicházet o pravou, spásnou víru. Sám Ježíš vydával svým životem svědectví o Bohu, oslavoval Boha. On nepotřeboval slávu od lidí, zavděčit se jim, ale sám na sobě jim ukazoval, že vše, co koná, je oslavou živého Boha.

Pane, pomoz mi, aby i na mém životě byla vidět Boží sláva, abych oslavoval Tebe a lidé kolem mne uvěřili a vyvýšili živého Boha.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.