Víra a zázraky

Předchází zázrak víře nebo naopak?

Zase všechno naopak. Janovo evangelium jako by bouralo stereotypy, a to i ty Boží. Ježíš říká: Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. A bác ho – královský služebník nejprve uvěří a pak teprve uvidí zázrak. Jak je to tedy správně? Má člověk uvěřit až poté, co uvidí zázrak nebo se zázrak stane teprve když uvěří? Zázrak je od slova „za zraky“, tedy není k vidění vždycky, nemáme ho ve své moci. Ale víru ano. Víra je dar, byla nám darována možnost věřit, když už jiné východisko není A jestli chceme uvěřit, jestli se odvážíme toho kroku, je naše rozhodnutí. I v evangeliích a ve Skutcích apoštolů se píše, že kázali a slovo dotvrzovali mocnými skutky. Až jednou přijde Syn člověka bude se ptát po víře na Zemi, ne po tom, kolik jsme viděli znamení a zázraků. Víra je opravdu dar. Víra královského služebníka pravděpodobně zachránila život jeho dítěti. Není náhodou sama víra zázrak? Silná víra důkazy nehledá, silná víra důkazy přináší.

Pane, pomoz nám malověrným...

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.