34Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.Úroda a pokrm

Jaký smysl má to, co děláš? A jakou úrodu to přináší?

U Boha je spousta věcí úplně naopak než u nás. U nás se z úrody stává pokrm, v Božích službách se pokrm mění v úrodu. Ježíšovým pokrmem bylo činit vůli Boží, proto mluvil s tou ženou. Úrodou bylo, že samařská žena svědčila o něm svým sousedům.  Když ta žena svědčila o Ježíši – což bylo evidentně činění vůle Boží, úrodou byla víra jejich spoluobčanů. Když přišli ostatní Samařané poslouchat Ježíše, úrodou bylo, že jich ještě víc uvěřilo, protože sami slyšeli jeho učení plné moci, pravdy a lásky.

Jíst se musí, vydělávat na jídlo se musí, ale žít z toho nestačí. Život je výživný až tehdy, když děláme to, co je vůlí Boží. Tak jako Ježíše poslal Otec, tak Ježíš posílá nás, abychom dokonali jeho dílo. Svědčit o tom, jak jsme z jeho činů a slov poznali, že je Spasitel světa a přivádět lidi, aby s ním učinili stejnou zkušenost.

Bože, když tak málo činím tvou vůli, a měl by to být můj pokrm, divím se, že ještě žiji.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.