23aAle přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě.Není podstatné kde, ale jak

Co to znamená ctít Boha opravdově?

Ježíš říká naprosto podstatné informace o uctívání Boha jakési ženě z podřadného národa, která ho navíc ani moc nepochopila, kdyby jí o sobě sám neřekl, že je Mesiáš. Proč? No asi proto, že jde o uctívání Boha, které se týká všech národů, mužů i žen, a je úplně jedno, jestli v Jeruzalémě nebo na nějakém kopci. Tento oddílek je výsměch všem, kteří si myslí, že na ctění Boha mají patent. Jediné je podstatné – uctívat Boba v Duchu a v pravdě. No jo, ale co je pravda? A kde sehnat Ducha? Co je pravda, necháme filosofům, hlavní je nelhat, na nic si při modlitbě nebo při bohoslužbách nehrát. A co Duch? Všimněte si, že je tu velké „D“. Neznamená to tedy něco si v duchu pro sebe brblat, ale propojit se s Bohem, otevřít se mu dokořán, protože Bůh je Duch, který nás mimo jiné uvádí do veškeré pravdy.

Bože, Otče, zbav nás všech bludů a pokrytectví a dej odvahu se ti otevřít. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.