Zatčení

Jak reagoval člověk, jak Pán Ježíš?

Po slovech modlitby, ve které Pán Ježíš projevil lásku k lidem, odchází s učedníky do zahrady, kam často chodívali k modlitbám. Na tom místě má být Ježíš zajat a zrazen jedním z jeho nejbližších. Pán Ježíš věděl o všem, co se bude dít, přesto vychází vstříc skupině, která ho jde zatknout. Dává se jim poznat a projevuje se Boží moc – padají na zem. Znovu jim opakuje, že je Ježíš, a při tom myslí na své blízké: „Nechte je odejít!“ Další důkaz jeho lásky k lidem.

Jak reaguje člověk? Vytahuje meč. Jak reaguje Pán Ježíš? Touží naplnit Boží vůli. To je jediná cesta záchrany pro člověka.

Prosím, Otče za tvé vedení v životě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.