Ježíš je Mesiáš

Jak člověk dostane dar věčného života?

Ježíš se prochází v Jeruzalémě v chrámu a židé – farizeové na něj doráží s otázkou, zdali je očekávaný Mesiáš. Pán Ježíš je odkazuje na svá slova, skutky, na své působení mezi lidmi v Izraeli. Mnozí lidé mu naslouchali, zakusili jeho moc, uzdravení, nasycení, a také odpuštění hříchů a proměnu svého života. Ti, kdo otevřeli své srdce a přijali Ježíšovo slovo, dobrou zprávu - evangelium, tak mu patří, jsou jeho ovce. Ježíš je jich Mesiášem, zachráncem, pastýřem, který se o ně stará a oni jej poslušně následují a slyší jeho hlas. Ježíš jim daruje věčný život, a nic ani smrt je nemůže od něj odloučit. Toto slovo spolu s nabídkou věčného života platilo pro Ježíšovy první posluchače, a platí i pro nás dnes, kteří slyšíme Ježíšův hlas, jeho volání a poslušně jej následujeme. Každému osobně se pak dostane toho vzácného daru věčného života a je připojen k společenství víry.

Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi můj pastýř a já mohu slyšet tvůj hlas.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.