Dobrý pastýř

Jak můj život může změnit vědomí, že se za mě obětoval dobrý Pastýř?

Ježíš je dobrý pastýř, protože se dobrovolně, sám ze sebe a ze své moci, obětuje. Dává svůj život za ovce. Neuteče před nebezpečím, protože ovce mu patří, jsou jeho vlastní. Záleží mu na nich. Zná svoje ovce dokonale (stejně dokonale jako Otec zná jeho a On Otce) a ony znají jeho. Ovce, jež „nejsou z tohoto ovčince“, jsou lidé z nežidovských národů - i ty Ježíš musí přivést a i oni uslyší Jeho hlas. A spolu s židovskými věřícími vytvoří jedno stádo, jediný Boží lid. Ježíšova smrt ale nebude znamenat konec, protože má moc život opět přijmout.

My víme, že svoje slova Ježíš naplnil. Tak veliká je jeho láska k nám! Spolehněme se proto cele na něj a radujme se, že nám patří život, který nám Ježíš přišel vydobýt svou obětí. Nehledejme pravý život jinde než u našeho Pastýře, naslouchejme jeho hlasu a následujme ho celým životem. On nás dokonale zná, miluje nás a ví, co potřebujeme. A má moc nás chránit před jakýmkoli nebezpečím. Když nás toto poselství evangelia cele prostoupí, začne Ježíšova láska proměňovat celý náš život. 

Pane, děkujeme, že jsi ze své nekonečné lásky za nás dal svůj život!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.