1Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů?Hádky, sváry a nedorozumění

Jsou hádky, sváry a nedorozumění problémem toho druhého anebo je mohu vyřešit sám? 

Ve čtvrté kapitole nám Jakub předkládá velmi zajímavou myšlenku. V předchozích kapitolách mluví o moci jazyka, mluví o lidské a Boží moudrostí a nyní nám klade přímou otázku: odkud pocházejí vaše nedorozumění a hádky? A na tuto otázku odpovídá další otázkou: jsou to vaše choutky, které se ve vás perou? Jiný překlad říká "vaše žádostí" nebo taky "vaše údy". Když si pozorně přečteme dnešní text, tak vidíme, že Jakub říká: myslíš si, že máš problém s někým druhým, ale ve skutečnosti máš problém sám se sebou. Ano, nesprávný pohled na sebe nás může vést k mnoha konfliktům s jinými. Naopak správná identita postavena na Kristu z nás dělá sebejisté lidi, kteří okolo sebe budou šířit pokoj. Je to prosté: nenaplněné srdce bude stále toužit po tom, aby je někdo jiný naplňoval. Máme pocit, že někdo bojuje s námi, ale možná bojuji jen sám se sebou. Naše choutky a žádostí jsou nenaplněné a působí problémy. Jak na ně? Dovolme, aby se Ježíš pro nás stal vším. Pak mi Ježíš stačí a moje potřeby jsou uspokojené.

Ježíši, ty mi stačíš! Nauč mě dnes aplikovat tuto myšlenku v každé životní situaci.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.