12Což může, bratří, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu.Moc našich slov

Pokud nás ovlivňují negativní slova negativním způsobem, co se stane, když začneme mluvit pozitivně?

Jakub v tomto textu ještě víc rozvíjí myšlenku vlivu negativních slov na náš život. Náš jazyk je jako kormidlo lodi, je jako malý plamen, který může způsobit veliký požár. Z kontextu lze jasně vyčíst, že Jakub řeší něco negativního. Možná šlo o pomluvy, negativní soud vůči někomu, nebo jednoduše negativní mluvení o sobě samém. Slaný pramen nevydá sladkou vodu. Co když ale změníme zdroj? Co když budeme mít sladký pramen? Jinými slovy, pokud naše slova mají moc proklínat, pak zcela jistě mají moc žehnat. Bůh tvořil svět svým slovem. Pokud jsme Jeho obrazem, pak možná naše slova mají rovněž moc tvořit. Jakub asi neměl na mysli nějaké prázdné vyslovování pozitivních slov. Pokud ale změníme uvažování nad sebou samým, pokud začneme jinak smýšlet o svých blízkých, nebo třeba o svém šéfovi v práci, změníme zdroj vody v pramenu. Ano, změňme nastavení našeho srdce a náš jazyk bude říkat jiné věci. Pokud budeme žehnat, uvidíme okolo sebe požehnání.

Pane, uč mě tvořit dobré věci okolo sebe, skrze to, co si myslím a říkám o sobě a jiných. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.