5Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.Žádat o něco ve víře

Když Boha o něco prosím, počítám s tím, že by to opravdu mohlo přijít?

Jakubova slova mohou znít tvrdě a pedantsky. Rozhodně to není univerzální povzbuzení pro každého a pro každou situaci. Žádejte ve víře a bez pochybností! Když by při tom člověk pochyboval, tak to s ním bude házet jako s vlnou na moři. To ať se na mě nikdo nezlobí, vlna pořád střídá strany, je nerozhodnutá…  Nechme na sebe Jakubův apel dýchnout tehdy, když váháme, jsme nejistí a potřebujeme, aby nás někdo roztlačil. Bůh je štědrý ke všem a bez výhrad, to ano. Ovšem to, co nám Bůh dává, když prosíme, má často jinou podobu, než by člověk čekal. Někdy je to moudrost, jindy nabuzení k akci a pak třeba zase trpělivost a vychladnutí nějaké přehřáté emoce.

Prosme, očekávejme a buďme bystří ke všemu, co přijde!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.