23Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; 24podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.Zrcadlo nám má pomoct měnit náš stav nikoli jej konstatovat

Studuji Boží slovo proto, aby přinášelo změnu do mého života?

Dnešní text je velmi bohatý a potřebovali bychom víc než krátké zamyšlení, abychom jej rozebrali. Můžeme přemýšlet nad zbožností, kterou Jakub definuje jako oddělení od špíny světa a pomoc potřebným (vdovám a sirotkům). Zvládání jazyka je velké téma a Jakub se jej víc dotýká ve třetí kapitole. Pojďme se ale podívat na to, co Jakub píše o zrcadle. Někdo moudrý řekl: „tím že rozbiješ zrcadlo, nezměníš to, co jsi v něm viděl“. Zrcadlo máme proto, abychom mohli na svém zevnějšku pracovat. Bylo by zbytečné mít v koupelně zrcadlo, kdybychom se do něj každé ráno podívali a vůbec nic nedělali s tím, co v něm uvidíme. Boží slovo je naše zrcadlo. Ukazuje nám naše nedostatky, abychom na nich mohli pracovat. Pokud studujeme písmo pouze jako informaci o Bohu a nic to s námi nedělá, podobáme se muži, který se podívá ráno do zrcadla a odejde bez toho, aby cokoliv na sobě změnil. Pokaždé, když usedáme k písmu, potřebujeme pozvat Boha, aby četl s námi, a měli bychom odejít od Bible s konkrétní aplikací do našeho života.   

Prozkoumej mé srdce Bože a ukaž mi v čem se dnes mohu více podobat tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.