9"Co bylo z cihel, spadlo, vystavíme to z kvádrů; smokvoně byly vykáceny, nahradíme je cedry."Pokání

Co by nás přimělo k pokání, k revizi smýšlení?

Jen tak něco nás nezviklá. Když si něco usmyslíme, uděláme to. Žel, platí to i u kroků, kterými si sami ubližujeme anebo ubližujeme jiným.

Ideálním by bylo, kdybychom byli přivedení k pokání a změnili svoje způsoby vyslechnutím Božího slova. Bůh je posílá, abychom zmoudřeli a zorientovali se. Jenže my v pýše a velikášství srdce na to málo dáme.

A kdyby nás Pán Bůh chtěl důrazněji upozornit, najdeme si vysvětlení, proč se nám to zadrhlo. No, a když to spadlo z cihel, dá se to postavit z kvádrů, přece se stavěním nepřestaneme. Měla by nás snad nemoc nebo něco podobného vést k dotazování se Hospodina? Ani to nás nezastaví. Ba ani to, když naše svévole pálí jako oheň bez soucitu, včetně vztahů s těmi nejbližšími. Všechno to jsou viditelná slova Boží, abychom se nechali oslovit a neničili všechno kolem sebe.

Bože, oslovuj nás. Jen poslouchání tvých slov vede k pokání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.