1bnad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 5aNeboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda.Spasitel

Co je chlácholení a je nějaká naděje v šeré smrti?

Seriózní přemítání o životě začíná, když si člověk uvědomí svou smrt. Aby nám smrt nebyla stále v patách a neděsila, musíme se s ní nějak utkat. Nejsnadněji je přijmout ji za přirozenou součást života. Takto však žijeme od narození do smrti pořád v jejím šerém stínu, který je vrhaný neustále na všechno. Jinou cestou jsou komplikované konstrukce posmrtného života, které člověka jen chlácholí.

Naději nehledejme v tom, co my smrtelní zkonstruujeme. Naději hledejme v horlivosti Hospodinově. Bůh vytvořil způsob záchrany ze smrti. V narozeném dítěti. K němu, člověku, se přiznává. Vzkřísil jej i ze smrti a učinil jej Spasitelem. Smrt nás nemine, ale ani vzkříšení, protože náš Spasitel žije a jako vzkříšený vládne.

Hospodine, děkujeme, že se nám narodil Spasitel, kterého jsi vzkřísil a rozsvítil nám v šeré smrti.  

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.