17Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým, s nadějí budu na něho čekat.Zdroje pokoje

Jaké jistoty hledáme v neklidných dobách?

Někdy se to sejde tak, že se žije nepokojně. Výrazně hlouběji je do kapsy, blízko zuří válka, na Zemi se rychle mění klima. Standard byl dlouho jiný. Nepříznivé okolnosti umí vyděsit a lidé panikaří. To se pak narychlo hledají jistoty.

Když na Judsko zaútočila spojená vojska z Damašku a Samaří vystrašení Judští hledají pomoc v mocné Asýrii, v království mezi řekami Eufrat a Tigris, kterému my říkáme řeckým názvem Mezopotámie. Severní vojska jsou velmi rychle zahnána, Asyřané zvítězí, ale trpět tou dohodou budou i Judští, stanou se vazaly.

Za falešné jistoty se platí svobodou. Smluv, které by nám přinesly pokojný spánek, není. Když lidé obelhávají sami sebe, přivolávají na sebe trpké prozření. Jedinou naší trvalou jistotou je, že je s námi Bůh – Immanuel. S nadějí čekat na Hospodina neznervózňuje, nýbrž upokojuje.

Kriste, děkujeme, že nám dáváš svůj pokoj.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.