Statečnost

Je strach projevem mdlé víry?

Strach souvisí s pudem sebezáchovy. Mají jej nejenom lidé, ale i zvířata. Je požehnáním, pokud slouží k obraně proti neuváženým krokům a vede k rozumnosti a úctě k životu. Sloužit přestává tehdy, když začíná panovat, když dominantně vládne myšlenkám a citům i jejich projevům. Strach pak umí člověka úplně paralyzovat.

Je zdravé mít bázeň, nic špatného není ani na tom, když nás něco vyleká nebo i vyděsí, nic dobrého však nepřináší, když se bojíme udělat krok, rozhodnout se, když vidíme každou překážku jako nepřekonatelnou a všechno co přichází jako nebezpečné a hrůzyplné.

Judští vidí blížící se nepřátele a jejich srdce se zachvěje jako stromy ve větru. Bůh posílá Izajáše, ať jim běží vstříc, aby tomu děsu, a pak i nepřátelům, nepodlehli. Bůh nedopustí, aby se stalo to, co hrozí. Strach nemusí být projevem malé víry, jisté ale je, že důvěra Bohu formuje člověka, aby obstál.

Bože, děkujeme, že na to, co přichází, nejsme sami.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.