Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.Novoroční pozdrav 2023

Milí přátelé,
máme za sebou další náročný rok a kdo ví, zda jsme vstoupili do roku snadnějšího. Neustálé negativní zprávy ohledně války, která se odehrává nedaleko od nás, o nepříznivé ekonomické situaci, cenách energií, vysoké inflaci ... Jste z toho všeho unaveni, cítíte se bezmocní? Vůbec bych se nedivil. Odehrávají se kolem nás události, na které nemáme žádný vliv. Prorok Izajáš nám však ukazuje východisko i z těchto náročných situací. Je tu někdo, kdo není zemdlený, kdo není unavený, kdo má řešení. Na něj se můžeme se vším obrátit, jedině On nám může dát odvahu a sílu jít dál, jít bez umdlení!

Přeji vám, abyste rok 2023, ať už bude jakýkoli, skládali naději v Hospodina a v něm nabývali nové síly. Budu rád, když vám v tom "Mana pro tento den" bude nápomocná.

Navzdory všem okolnostem vám přeji požehnaný rok 2023, pokoj ve vašich rodinách a sílu, kterou dává Hospodin.

Martin Hejl
ředitel SU ČR

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.