Naděje z mrtvého pařezu

Co pro mne znamená, že Bůh je milostivý otec? A spravedlivý soudce? Jak ty obrazy spolu souvisí?

Možná se nám to nezdá, ale náš text byl inspirací pro několik vánočních koled. Třeba „Aj, růže rozvila se ze kmene krásného...“, nebo „z růže kvítek vykvet´ nám, radujme se!“ Důvod k radosti je zde velký. Jako křesťané vidíme naplnění tohoto textu v osobě Ježíše Krista.

Krásný florální motiv v textu koled může ovšem poněkud zastírat dvě skutečnosti. Zaprvé, že jde o výhonek ze kmene pokáceného stromu. Mohutný strom Izraele zničila neposlušnost vůči Bohu, byl poroben cizími národy, zbyl z něj jen pařez. Zázrak Boží milosti spočívá v tom, že z mrtvého pařezu nakonec přece jen vyraší nový proutek. Bohem darovaná naděje vyrostla na troskách lidských možností, schopností a tužeb. Hodnotu Spasitele si uvědomíme tehdy, když vidíme, že z našich snah zbyl jen pařez.

Druhý přehlížený motiv spočívá v Izajášově důrazu na Mesiáše jako spravedlivého soudce. Ten osvobodí svůj lid, ale také potrestá veškerou nespravedlnost. Na to bychom uprostřed vánočního veselí neměli zapomenout.

Bože, děkuji za naději darovanou v Ježíši! Děkuji, že těm, kteří tě milují, dáváš plnost Ducha stejně jako svému Mesiáši. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.