20V onen den se pozůstatek Izraele s uprchlíky domu Jákobova nebude už opírat o toho, který ho bije, ale bude se věrně opírat o Hospodina, Svatého, Boha Izraele.Duchovní Stockholmský syndrom

V čem se liší důvěra lidem od důvěry Bohu?

V roce 1973 došlo ve Stockholmu k nezdařenému pokusu o loupež banky, při němž dva lupiči zadrželi rukojmí. Po 130 hodinách vyjednávání došlo k jejich propuštění. Došlo však také k nečekanému jevu: ukázalo se, že rukojmí považují únosce za své ochránce a policisty za nepřítele. Tomuto paradoxnímu chování, častému také v oblasti domácího násilí, se od té doby říká Stockholmský syndrom. Oběť se spoléhá na pachatele a zastává se ho! Něco podobného můžeme pozorovat i v duchovní oblasti.

Izajáš tak popisuje duchovní stav Izraele: spoléhají na pochybné spojence, kteří je vlastně bijí. Přesto bude trvat dost dlouho (a zahyne dost lidí), než si pozůstatek Izraele čili malá hrstka přeživších, uvědomí, že je třeba se spoléhat více na Hospodina, než na lidi a velmoci. Kdykoliv se v životě spoléháme na kohokoliv či cokoliv jiného více než na Boha, vždy se to obrátí proti nám. Čím dříve se od závislosti na lidech obrátíme k závislosti na Bohu, tím lépe pro nás i pro lidi kolem.

Pane, nauč nás stavět svůj život i své vztahy vždy především na vztahu s Tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.