3Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.Co chystá Bůh

Jaký bude konec věků?

Na konci věků bude z Jeruzaléma znít Hospodinovo slovo a Boží zákon, kterým se budou řídit národy světa. Poznají, že Boží slovo přináší život. A tak Izrael, Jeruzalém bude centrem duchovní obnovy, studnicí, kde budou přicházet načerpat živou vodu národy světa. Bude to čas, kdy skončí války, skončí pohanská modloslužba („Bůžkové nadobro vymizejí.“) a lidská pýcha, povýšenost a zloba budou poraženy. Je to Boží dílo, je to to, co Bůh chystá pro lidi. Myslím, že se to naplnilo na Pánu Ježíši Kristu. On je to věčné, živé Boží Slovo, které zaznělo z Jeruzaléma a stále zní ke všem národům světa. Ježíš přináší dobrou zprávu, evangelium, přináší změnu lidského života, a pak i změnu společnosti. Budoucnost je v Božích rukou. Bůh připravuje nádhernou věčnost pro všechny, kteří přijmou jeho Slovo.

Hospodine, děkuji ti za tvé Slovo, které stále oslovuje a mění lidské životy, i ten můj.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.