3Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý."Neposlušný Izrael

Jak člověk reaguje na Boží dobrotu a péči?

Domácí zvířata dobře znají svého hospodáře, který se o ně svědomitě stará a krmí je. I Hospodin je takový dobrý hospodář, který se s láskou stará o svůj lid Izrael. Izraelci na rozdíl od domácích zvířat, ale za to nejsou vděční, jsou nespokojeni, neposlušní, a to Hospodina bolí a trápí. Proto na ně sesílá různé tresty a zkoušky, aby se rozpomněli na Boží dobrotu a péči. Odmítá všechny jejich projevy uctívání, jako jsou oběti, slavnosti, modlitby, které navenek a ze zvyku Bohu přinášejí, ale jejich srdce a způsob života je Bohu vzdálený. Bůh je vyzývá: „Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.“ Ještě je čas k pokání, ke změně, ke konání dobra, a ne zla vůči svým bližním. Právě i ve vztahu k druhým lidem se projeví, jestli se řídíme Božím slovem.

Hospodine, děkuji ti, za tvou lásku, péči, kterou mi projevuješ.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.