2aJákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou!Návrat

Co je mým cizím bohem?

Hospodin nařídil Jákobovi, aby se vydal do Bét-elu. Toto místo připomínalo patriarchovi nejen jeho vidění andělů a zaslíbení Boží milosti, ale i slib, který tam dal, že Hospodin bude jeho Bohem. Rozhodl se, že ještě, než se vydá k tomu posvátnému místu, očistí svou domácnost od skvrny modloslužebnictví. Proto přikázal všem v táboře: „Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat, budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." (Gn 35,2.3)

Poprvé přišel do Bét-elu jako osamělý poutník prchající ze stanu svého otce, aby si útěkem zachránil život. Nyní přichází jako bohatý patriarcha, obdařený Božím požehnáním.

Pane, děkuji za všechna Tvá požehnání a za všechny příležitosti k návratu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.