Nevinný výlet

Může malý kamínek způsobit lavinu?

Pobyt Jákoba a jeho synů v Šekemu skončil násilím a krveprolitím. Jedna z dcer Jákobovy domácnosti byla přivedena do hanby a zármutku, dva bratři se provinili vraždou, celé město bylo rozvaleno a vyvražděno v odvetu za nezákonný čin nerozvážného mládence. Na počátku těchto událostí, které skončily tak strašně, byla Jákobova dcera, která „si vyšla, aby se podívala na dcery té země.“ (Gn 34,1) Zdánlivě nevinná věta. Zdánlivě nevinná událost, která popisuje setkání Díny s bezbožnými lidmi. Malý kamínek, který způsobil lavinu.

Ten, kdo hledá potěšení mezi těmi, kdo se Boha nebojí, vydává se sám satanovi a jeho svodům se všemi důsledky, které nikdy nezamýšlel. 

Pane, dej mi prosím moudrost vyhýbat se situacím, které vypadají zdánlivě velmi nevinně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.