29Tu řekl: "Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls."Izrael (to je Zápasí Bůh)

Mé jméno je Jákob nebo Izrael?

Před mnoha lety se Jákob dopustil hříchu, když podvodně získal své prvorozenství. Neuvěřil Božímu zaslíbení, nýbrž sám se snažil dosáhnout toho, co by Bůh uskutečnil v době, kterou sám určí, a způsobem, jakým uzná za vhodné. Nyní se vrací s obavami a ve tmě zápasí s cizincem. Jákob „jako kníže se utkal s andělem a obstál“. (Oz 12,5)

Na důkaz toho, že mu bylo odpuštěno, bylo jeho jméno, jež připomínalo jeho hřích, změněno na jméno, jež připomínalo jeho vítězství: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." (Gn 32,29)

Pane, dej mi prosím sílu nebrat věci do svých rukou, ale důvěřovat Tvému vedení i ve chvílích, kdy z lidského pohledu žádné řešení nevidím.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.