Proměna začíná smířením s Bohem

Jsi smířený(á) s Bohem?

Poté, co Bůh uzavírá s Jákobem smlouvu, že ho bude provázet a požehná mu, složí slavnostní slib i Jákob a odevzdává Bohu svůj život. Od tohoto okamžiku začíná Jákobova výchova v Božího muže. Proměna, která má oslavit Boha, nikoliv člověka. Do této chvíle řešil Jákob věci svým vlastním způsobem, hledal jednoduchá a snadná řešení, šlo mu jenom o sebe. Nyní nastupuje cestu Boží kázně. Až se bude za dvacet let vracet, bude to úplně jiný muž. Teď kráčí lehkým krokem, je smířen s Bohem a jeho srdce je osvobozeno od břemene viny. Cesta návratu půjde pomalu, ale už začala. Jákob zatím vstupuje do širší rodiny, je s radostí přijat a potkává svoji lásku. Součástí jeho výchovy, však bude i soužití s pragmatickým Lábanem. Ten razí heslo, že účel světí prostředky, a to vždy a nejlépe v případě, že to je k jeho prospěchu.

Pane, patříme tobě. Znáš naše chyby a jsi k nám shovívavý, stojíš za našimi rozhodnutími i když jsou nedokonalá. Děkujeme, že se z nich můžeme učit.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.