Jákobova odměna

Stává se, že tě Bůh pokořuje?

První měsíc strávený u Lábana byl měsícem služby. Muž, který miloval stany, který byl rád doma, se paradoxně stal pastýřem ovcí! To je tvrdá a špinavá práce daleko od lidí. Ale před námi už je trochu jiný Jákob, setkal s Bohem! Nemá nic jiného, co by mohl Lábanovi nabídnout, než sám sebe a svou práci. Byl ochotný sedm let čekat a také aktivně pracovat. Ne pro sebe, ale pro Lábana. A měl z toho jediný užitek. Svolení vzít si milovanou Ráchel. Dříve se díval na to, co má jeho bratr, a to ho vedlo k nespokojenosti a k hříchu. Nyní je jeho cíl úplně jiný a on slouží. Ještě ale musí sklidit přesně to, co před sedmi lety, v domě svého otce, zasel. Je podveden. Celé aranžmá s Leou je tak podobné tomu, co udělal kdysi on. Boží ruka na něj dopadá a má Jákoba proměnit a udělat z něj nového člověka. Prochází bolestnou zkušeností, učí se pokoře a přijímá od Boha to, co mu připravil. A to jednou přinese ovoce. Bůh si, jako milující otec, podlé a těžké věci používá k tomu, aby nás proměnil a posunul dál.

Pane, dej nám pokoru i v těžkostech vidět tebe!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.