Důsledek podvodu s požehnáním

Přináší s sebou požehnání někdy i problémy?

Od chvíle, kdy Jákob vylákal od svého slepého otce požehnání, jež bylo určeno pro prvorozeného Ezaua, podstatně se změnil rytmus jeho života. Bible nám ho nestaví před oči jako kladného hrdinu a nedostižný vzor pro všechny budoucí generace, ale jako člověka z masa a krve. Je nám blízký svou zranitelností i hříchem, svými touhami i odvahou. Hněv jeho bratra Ezaua je spravedlivý. Jákobovi tedy nezbývá nic jiného než odejít do světa s prázdnýma rukama.

Na Jákobově příběhu také vidíme, jak se nám vrací nesprávné jednání, aby nás pronásledovalo. Když Ezau přišel svou hloupostí o drahocenné rodinné požehnání, i jeho budoucnost se náhle změnila. V hněvu se rozhodl, že Jákoba zabije. Když člověk přijde o něco velmi cenného, nebo když se druzí proti nám spojí a jejich zlý úmysl se zdaří, je hněv obvykle první a lidsky přirozenou reakcí.  Můžu však své pocity ovládat, když si uvědomím, co je vlastně důvodem mojí reakce. V modlitbě budu prosit o sílu.  Budu prosit Boha, aby mi pomohl uvidět možnosti a příležitosti, které mi moje nynější neutěšená situace nabízí. 

I my, Pane, jsme se tolikrát připravili o tvé požehnání. Hnali jsme se za svými záměry a vizemi v touze něco získat a zbyly nám jen oči pro pláč. Odpusť nám naši krátkozrakou pošetilost.  Odpusť i závist, když se mračíme a užíráme tím, že se někomu daří lépe než nám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.