Souboj o požehnání

Pletu se někdy svévolně do Božího díla?

Když se Rebeka dozvěděla, že se Izák chystá požehnat Ezauovi, pohotově vymyslela plán, jak by ho obelstila, aby požehnal Jákobovi. I když jí Bůh dříve řekl, že nositelem požehnání bude Jákob. Rebeka vzala vývoj událostí do svých vlastních rukou. Uchýlila se k nesprávnému jednání, jímž chtěla uskutečnit něco, o čem Bůh již v předstihu řekl, že se to stane.  Jednala v souladu s pořekadlem, že účel světí prostředky.  I když se nám naše cíle zdají být velmi dobré, nesmíme se pokoušet dosáhnout je nesprávnými cestami.

I když Jákob dostal požehnání, po němž toužil, zaplatil za podvod na svém otci vysokou cenu: Po nuceném útěku z domova se už nikdy nesetkal se svou matkou. Jeho bratr ho chtěl zabít. Strýc Lábán ho podváděl. Jeho rodinu ovládalo soupeření.  Mnoho let musel být odloučen od své rodiny.  Nakolik by byl jeho život jiný, kdyby se bývala jeho matka i on nepletli Bohu do jeho plánů a nechali ho jednat jeho způsobem a v jeho čas?

Odpusť nám, Pane, když někdy svými neuváženými činy, rušíme zdar tvého jednání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.