Abrahamovi potomci

Když bych byl Abraham, usiloval bych o to sejít se s Izmaelem v míru i dříve?

Zaslíbení se naplňují. Abraham stár a sytý dnů vydechl naposled. Izák a Ismael se sešli v míru. Když zemřel někdo tak vážený jako Abraham, tak i tihle dva spolu dovedou být v jednu chvíli na jednom místě a dýchat stejný vzduch. Společně pochovali svého otce v jeskyni Makpela, tedy přesně tam, kde před lety Abraham pochoval svou ženu Sáru.

Abrahamova další žena Ketura a jejích 6 synů spolu s Ismaelem a jeho 12 syny se stávají jakýmsi odděleným potomstvem Abrahama, nomádskými kmeny nejčastěji ztotožňovanými s Araby. Když otočíme na další stránky, tak až po krále Davida budeme číst o velice rozsáhlé a rozvětvené rodinné šarvátce všelijakých Abrahamových potomků. Nicméně požehnání a vše co měl, předal Abraham Izákovi.

Kéž bychom měli lepší vhled do přediva souvislostí, které vzniknou tím, co děláme právě teď.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.