8Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj!"Izák má věk na ženění!

Když nemůže přijít Izák k Rebece, musí Rebeka k Izákovi?

Když Abraham zaopatřil památku zemřelé, obrací teď svou pozornost k živým. Izák má věk na ženění (i podle dnešních poměrů). Je třeba chlapíkovi nějakou dívku vybrat. Ale musí „pochodit tam od našima.“ Nu, co naplat, nejstarší Abrahamův pomocník byl pověřen úlohou dohazovače. Žena pro Izáka má projít podobnou životní cestu jako Abraham – opustit rodnou zemi, otcovský dům, do země zaslíbené, kde se stane proslulou. Darem dostane zlatý piercing do nosu a dva náramky. Hospodinův anděl bude s tebou, uslyšel ten starý služebník, a tak na to vsadil a šel.

Bože, děkuji, že tvé lidi potkáváme, ať už přicházejí odkudkoli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.