Izák + Rebeka = láska

Jakou podobu má v mé mysli a mém očekávání Boží vedení?

Romantická novela a nejdelší vyprávění v knize Genesis je zakončeno svatbou! Vyšlo to bezvadně, ačkoli to vypadalo dost bledě. Jen si představte, že vám vašeho partnera vybírají rodiče. Tedy vlastně nejstarší pracovník ve firmě, kterou váš tatík vede. To je spíš horor.

Bůh se tu neobjevuje. Je pouze několikrát zmíněn a čtenář ho tak nějak cítí za kulisami příběhu. Hospodin služebníka provází a směřuje za pomoci svého anděla, aspoň tak to řekl Abraham. Nicméně tato andělská podpora byla ponechána bez zmínky v příběhu. Vyprávění nám chce sdělit, že dějištěm Boží pomoci a jeho provázení je ta naše běžná, přirozená scéna, ve které žijeme.

Pane, uč nás vidět svaté ve všedním.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.