6"Slyš nás, pane. Jsi mezi námi jako kníže Boží; pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít."Hrobka pro Sáru

Byli bychom schopni takto uctít hosta?

Sára zemřela ve velmi požehnaném věku. Abraham své milované ženě chtěl pochopitelně dopřát náležité úcty, a tak pro ni sháněl důstojné místo posledního odpočinku. Byl uprchlíkem, cizincem v zemi Chetejců. Když bychom to viděli pohledem současnosti: Ukrajinští uprchlíci, kteří jsou mezi námi hosty by sháněli důstojné místo k uložení své babičky. Chetejci tehdy Abrahamovi nabídli dokonce své vlastní hrobky, řeč je o těch nejhonosnějších místech…

Jsou dva druhy lidí. Ti první jsou přesvědčeni, že jsou dva druhy lidí…

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.