Bůh soudce

Není pošetilé myslet si, že Hospodin nebude reagovat na přestoupení svého Zákona?

Bůh nad hříšnými městy vynáší spravedlivý, ale i milosrdný soud. Udělal výjimku: zachránil Lota a jeho dcery, a to nad rámec smlouvy s Abrahamem, kterému slíbil zachování města, najde-li se v něm deset spravedlivých. Nenašlo. Pokud počítáme celou Lotovu rodinu, jsme na čísle maximálně šesti osob, a to i s Lotovými zeti. Abrahamův synovec je v podstatě násilím vyváděn z města. Ví, že to s městem dopadne špatně, ví o tom, že tam není respektován a po událostech z noci ani tolerován. Po období kočovného života s Abrahamem si ale užíval jistot stálého života. Ve městě měl pohodlí a soukromí, jeho dům měl na rozdíl od stanu dveře, které lze zavřít. Rodina byla na jednom místě. Na stálé adrese. Přicházejí však Boží soudy a musí utíkat. Znovu se stává uprchlíkem. Sleduje rozvrat města i zkázu vlastní rodiny.

Hospodine, dej ať Tvoje spravedlivé soudy nad hříšnými městy dávnověku jsou inspirací k modlitbě za naše hříšná města.   

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.