Bůh nových začátků

Jsem ochoten začít znovu? Co kdybych vykročil na jinou cestu? 

„Změna je život,“ řekne jeden. Jiný zase: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ Lidé se neradi mění a změny obecně nemají v lásce. Často jsou dokonce schopni vynaložit veliké úsilí, aby vše zůstalo při starém. V podnikání je ale změna nutností. Platí zde zásada: Buď se změníš, nebo zkrachuješ. Nepřizpůsobit se a nereagovat na změny je vskutku pošetilé, nejen ve světě byznysu. Hospodin Abramovi avizuje změnu. A ne jednu. Jde o tak zásadní zlom, že dojde dokonce na přejmenování. Od té chvíle známe praotce Abrama jako Abrahama. Ani dnes není výjimkou, že si člověk po nějakém silném zážitku změní jméno. Tak hluboce je zasažen ve svých názorech, tak dalece se proměnil, že to ovlivnilo jeho vnímání sebe sama a dovedlo ho ke změně identity i jména. U Abrahama nastal nový začátek v málem sto letech. Začít znova lze vždycky.

Hospodine, dej, ať jsme lidmi, kteří se nebojí začít znovu a lépe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.