Bůh, který vidí

Počítám s tím, že mne živý Bůh s láskou sleduje?

Rozhodnutí jít zkratkou a pomoci Božímu zaslíbení není vždy ideálním řešením. Sáraj dostala „geniální“ nápad: nečekat více na vlastní dítě a dát manželovi svou otrokyni Hagar. Realizace tohoto plánu, dalo by se říct starozákonní verze surogátního mateřství, nedopadla vůbec podle představ. Na konci jsou tady tři nešťastní lidé. Těhotná otrokyně vidí jako jediné možné řešení útěk. I ten se ale v posledku stane slepou uličkou. Jak dál? Zoufalství. Do této bezvýchodné situace vstupuje Hospodin, který vidí Hagar i její dítě očima plnýma lásky a zajistí změnu. Člověk si říká, jakápak změna, když se ta žena vrací zpátky do vztahů, ze kterých utekla? Bůh ale mění samotnou Hagar. Setkání s Tím, který vidí, a jeho proroctví, jí dovolí nalézt smysl. Získá budoucnost a Boží láskyplný pohled ji přesvědčí, že stojí za to dát životu šanci.

Hospodine, nauč mne žít s přesvědčením, že jsi nejen živý, ale že mne sleduješ láskyplným pohledem jako milující Otec.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.