HOSPODIN mě slyší

Jak se nevzdálit od HOSPODINA a věřit, že mě vždy slyší?

Není takové slovo, které je upřímné a vychází z mého srdce, aby ho HOSPODIN neslyšel. Cokoli mu můžu říct, o cokoli nebo za kohokoli ho budu prosit, a pokud jsou má slova upřímná, tak jsem si jistý, že mě HOSPODIN vyslyší, jak vyslyšel svého služebníka Mojžíše, když k němu volal: „HOSPODIN mě vyslyšel i tentokrát.“ (v. 19).

Pokud já budu kráčet před HOSPODINEM a neopustím cestu, kterou mi on sám ukázal a kterou mi i denně ukazuje, tak jeho přízeň bude při mně a jeho požehnání bude nade mnou.

Uvědomuji si, že je někdy snadné opustit cestu, kterou mi vyznačil HOSPODIN (v. 16), ale pokud se dokážu na ni zpátky vrátit, on mě vždy přijme a za to mě i požehná. Není nic silnějšího, než je požehnání od HOSPODINA a není nic příjemnějšího a radostnějšího než kráčet po HOSPODINOVÝCH cestách. Život s HOSPODINEM má smysl, který je největší.

HOSPODINE, stále mne slyš, když k Tobě volám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.